Hướng dẫn xem đơn hàng

Truy cập lịch sử đơn hàng tại ĐÂY
Tại đây bạn sẽ xem được tất cả các đơn hàng bạn đã mua trên MUAACC.VN
Tại menu bạn nhấp vào "Đơn hàng" để kiểm tra đơn hàng
Tại menu bạn nhấp vào “Đơn hàng” để kiểm tra đơn hàng
Tại đay bạn sẽ xem được chi tiết các đơn hàng của mình
Tại đay bạn sẽ xem được chi tiết các đơn hàng của mình
Đây là danh sách chi tiết các đơn hàng của bạn. Nhìn qua đây, các bạn có thể thấy được các thông tin cơ bản của đơn hàng như: sản phẩm mua, giá trị đơn hàng, ngày mua… Nếu bạn muốn biết thêm các thông tin chi tết về tài khoản đã mua như: tài khoản/mật khẩu… bạn có thể nhấp vào “Xem”. Sau đó màn hình sẽ hiện lên topup thông tin bạn cần.
Thông tin đơn hàng đã mua
Thông tin đơn hàng đã mua