Kiểm tra lịch sử giao dịch

Kiểm tra lịch sử giao dịch tại ĐÂY
Tại đây bạn sẽ xem được tất cả các đơn hàng bạn đã mua trên MUAACC.VN
Tại menu bạn nhấp vào "Lịch sử giao dịch"
Tại menu bạn nhấp vào “Lịch sử giao dịch” để kiểm tra lịch sử giao dịch
Lịch sử giao dịch của bạn
Lịch sử giao dịch của bạn

Trên đây là danh sách chi tiết các đơn hàng của bạn. Nhìn qua đây, các bạn có thể thấy được các thông tin cơ bản của đơn hàng như: số tiền, nội dung mua hàng và thời gian mua hàng.