HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN

Tài khoản không giống như thông tin được đăng tải

Nếu thông tin bạn điền không giống như thông tin được đăng tải, hãy quay lại bước thay đổi thông tin tài khoản của mình. Tương tự như việc cập nhật thông tin, bạn làm theo các bước mà MUAACC.VN hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Trên thanh menu ví tiền chọn Trang tài khoản

Nhấp chọn trang tài khoản
Nhấp chọn trang tài khoản

Bước 2:  Tiến hành đổi/cập nhật lại thông tin

Nhập thông tin bạn muốn đổi
Nhập thông tin bạn muốn đổi

Sau khi điền xong thông tin, bạn bấm “LƯU THAY ĐÔI” để hệ thống lưu lại thông tin của mình.